Οι εκπαιδευτικοί λατρεύουν το Smart Wall Paint καθώς τους επιτρέπει να δημιουργούν ένα καλύτερο και πιο δημιουργικό περιβάλλον μάθησης.
Οι μαθητές το αγαπούν επίσης καθώς είναι διασκεδαστικό (και παραγωγικό).

Το Smart  Wall Paint βοηθά τους εκπαιδευτικούς να διδάσκουν και τους μαθητές να μαθαίνουν. Οι τάξεις αλλάζουν μορφή καθώς οι τοίχοι, τα θρανία και οι πόρτες γίνονται διαδραστικές εκπαιδευτικές επιφάνειες, χωρίς περιορισμούς στο ύψος, που επιτρέπουν σε όλους να γράψουν και να προβάλουν (με απλό ή διαδραστικό προτζέκτορα) με ασφάλεια. Σχολικοί επιθεωρητές (στο εξωτερικό) έχουν υποδείξει ότι η εφαρμογή του Smart Wall Paint έχει βελτιώσει αισθητά την απόδοση των μαθητών.