Εγγύηση

  • Το Smart Wall Paint συνοδεύεται από 10 έτη εγγύηση
  • Η δεκαετής εγγύηση είναι έγκυρη μόνο μεταξύ του αρχικού αγοραστή και της Smart Wall Paint .
  • Το Smart Wall Paint πρέπει να εφαρμοστεί μέσα σε 6 μήνες από την αγορά του.
  • Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης το προϊόν είναι εγγυημένο ώστε να μην ραγίσει ή ξεφλουδίσει στο να κρατήσει το χρώμα του και να μην κιτρινίσει και να μην εμφανίζει αισθητό ξεθώριασμα εφ’ όσον χρησιμοποιείται με τα σωστά αξεσουάρ για ασπροπίνακες.
  • Η εγγύηση ισχύει μόνο εάν το προϊόν έχει εφαρμοστεί σωστά, ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής του κατασκευαστή.
  • Η εγγύηση δεν ισχύει σε οποιοδήποτε προϊόν έχει υποστεί βλάβη, κακή χρήση ή ατύχημα πέρα από τους περιορισμούς της Smart Wall Paint, (συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό των περιβαλλοντικών συνθηκών).
  • Η εγγύηση δεν ισχύει για τυχόν βλάβες που θα προκληθούν σε επιφάνειες από την εφαρμογή του Smart Wall Paint.
  • Η εγγύηση καλύπτει μόνο την πλήρη ή μερική αντικατάσταση του προϊόντος και δεν καλύπτει έξοδα εγκατάστασης ή άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν.